Workshop II

 Dato: 3. maj 2016

Sted: Forskningscenter Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

___________________________________________________________________________________

PRÆSENTATIONER (PowerPoint):
Intro til dagen / Per Schjønning
Hvor slemt står det til - Terranimo-simuleringer i praktiske bedrifter / Hans Christian G. Carstensen
Forebyggelse af jordpakning - antal overkørsler / Per Schjønning
Forebyggelse af jordpakning ved brug af bælter / Mathieu Lamandé
Erfaringer med Terranimo i Schweiz / Matthias Stettler
Krav til et reguleringsværktøj set fra dansk myndighedsside / Jeppe Jensen
Jordpakning og problemer med meningsfyldt regulering / Søren Thorndal Jørgensen
SWOT-analyse - oplæg til gruppearbejde / Egon Noe
Afslutning / Per Schjønning

VIDEO fra mødelokale - (v/Kamila Smolucha, AGRO Intelligence ApS):
Intro til dagen / Per Schjønning
Hvor slemt står det til - Terranimo-simuleringer i praktiske bedrifter / Hans Christian G. Carstensen
Forebyggelse af jordpakning - antal overkørsler /  Per Schjønning
Forebyggelse af jordpakning ved brug af bælter / Mathieu Lamandé
Erfaringer med Terranimo i Schweiz / Matthias Stettler
Krav til et reguleringsværktøj set fra dansk myndighedsside / Jeppe Jensen
Jordpakning og problemer med meningsfyldt regulering / Søren Thorndal Jørgensen
Afslutning / Per Schjønning

VIDEO fra maskindemonstration
Video fra maskindemonstration / Henning Carlo Thomsen

FOTO
Workshop - mødelokale, collage / Anna Dorthe Østergaard
Maskindemonstration - collage / Anna Dorthe Østergaard

MØDEREFERAT
Workshop II - mødereferat

PRESSEOMTALE
Effektivt Landbrug den 26. april
Effektivt Landbrug den 4. maj
Landbrugsavisen den 13. maj
Landbrugsavisen den 27. maj
Økologi & Erhverv den 6. maj